Home Phóng Sự Phóng Sự Cộng Đồng Đại lễ Vu Lan tại tịnh xá Ngọc Châu – Portland, Oregon

Đại lễ Vu Lan tại tịnh xá Ngọc Châu – Portland, Oregon

Vào lúc 10giờ sáng Chúa Nhật ngày 27 tháng 08 năm 2017 Tịnh xá Ngọc Châu đã long trọng tổ chức Đại Lễ Vu Lan, Phật lịch 2561 tại thành phố Portland. Trong Đại Lễ năm nay, dưới sự chứng minh quý Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Phật Tử khắp nơi về tham dự.