Đại lễ Vu Lan tại chùa Phật Quang – Philadelphia

Trong không khí nhớ về công ơn dưỡng dục của Đấng Sinh Thành, các Phật tử đã tề tựu về chùa Phật Quang ở thành phố Philadelphia để tham dự Đại Lễ Vu Lan vào lúc 6 giờ chiều ngày 10-09-2017.