Đại lễ Vu Lan tại chùa Phật Giáo Đại Chúng – Boston

Đại lễ vu lan phật lịch 2560 được tổ chức long trọng tại Chùa Phật Giáo Đại Chúng tại thành phố Boston, tiểu bang Massachusetts. Hàng trăm Phật tử trong vùng Đông Bắc Hoa Kỳ đã tề tựu về chùa trong mùa báo hiếu năm nay để cầu nguyện cho cha mẹ được bình an.