Đại lễ Vu Lan tại chùa Long Vân ở Orlando, Florida

Chùa Long Vân tại Orlando, Florida đã tổ chức ̣Đại Lễ Vu Lan trong mùa Báo Hiếu năm Đinh Dậu 2017 Phật Lịch 2561.