Đại lễ Phật Đản tại chùa Phước Huệ – Úc Châu

Ngày 7/5/2017, tổ đình Phước Huệ đã tổ chức đại lễ Phật Đản lần thứ 2641. Buổi lễ bắt đầu từ lúc 10h30 sáng. Ngoài sự hiện diện của các Thượng Toạ, Đại Đức và tăng ni từ khắp nơi, chúng tôi nhận thấy có sự có mặt của các đại diện trong chính quyền Úc như dân biểu, nghị sĩ và đại diện các cộng đồng người Việt tị nạn tại New South Wales.