03/10/2016 | 3

Đại lễ mừng kính Nữ Vương Mân Côi tại Philadelphia

Đại lễ mừng kính Đức Mẹ Maria – Nữ Vương Mân Côi vừa được Cộng Đồng Nữ Vương Mân Côi tại Philadelphia tổ chức vào 2 giờ trưa ngày 02/10/2016. Mời quý vị theo dõi một số hình ảnh trong phóng sự sau đây.