Đại Lễ Lòng Chúa Xót Thương 2017 tại Sacramento

Chủ Nhật 23-4-2017 tại Đan Viện Châu Sơn Sacramento đã diễn ra đại lễ Lòng Chúa Xót Thương 2017. Mời quý vị theo dõi phóng sự sau đây.