04/09/2013 | 0

ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH QUẢNG ĐỘ ĐỒNG Ý TRỞ LẠI VAI TRÒ ĐỆ NGŨ TĂNG THỐNG

ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH QUẢNG ĐỘ ĐỒNG Ý TRỞ LẠI VAI TRÒ ĐỆ NGŨ TĂNG THỐNG

Tin Saigon – Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ đã đồng ý trở lại vai trò Đệ Ngũ Tăng thống của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, theo tin từ một vị giáo phẩm cao cấp của Giáo hội trong nước cho biết. Hiện tại văn phòng thông tin Phật giáo quốc tế tại Pháp cũng như Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo vẫn chưa có thông báo chính thức về việc này. Trước đó Hòa thượng Thích Quảng Độ đã ra cáo bạch tuyên bố rút lui khỏi vị trí lãnh đạo tối cao của Giáo hội do những bất đồng trong hàng ngũ lãnh đạo về vấn đề nhân sự.

Từ Saigon, Hòa thượng Thích Không Tánh, Vụ trưởng vụ Từ thiện Xã hội của Viện Hóa Đạo, nói Hòa thượng Quảng Độ đã vui vẻ quyết định ở lại sau buổi tiếp các vị trong hàng giáo phẩm trung ương vào sáng ngày hôm qua tại Thanh Minh Thiền Viện ở quận Phú Nhuận. Phái đoàn đến đảnh lễ vấn an do Hòa thượng Thích Viên Định, Viện trưởng Viện Hóa Đạo dẫn đầu, đã cung thỉnh ngài vì đạo pháp, vì dân tộc tiếp tục giữ trọng nhiệm của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất để lãnh đạo con thuyền Giáo hội trong lúc này. Hòa thượng Không Tánh cho biết sau ba lần thỉnh cầu của chư tôn đức Hội đồng giáo phẩm trung ương, Hòa thượng Quảng Độ đã đồng ý tiếp tục Phật sự.

Về cáo bạch mà Hòa thượng Tăng Thống đã loan báo, Hòa thượng Không Tánh cho biết đó là ý chỉ của Hòa thượng Quảng Độ vì ngài cũng muốn tịnh tu vì đã lớn tuổi và muốn nghỉ để dưỡng bệnh. Trong cáo bạch, Hòa thượng Quảng Độ nói ngài từ chức vì không đồng ý việc các lãnh đạo của Giáo hội muốn lưu giữ Hòa thượng Thích Chánh Lạc, chủ tịch văn phòng 2 Viện Hóa Đạo. Hòa thượng Không Tánh cũng bác bỏ có chia rẽ trong hàng ngũ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, nói đây chỉ là vấn đề nhân sự và ý kiến khác nhau. Việc từ chức của Hòa thượng Quảng Độ là chưa từng có từ khi Giáo hội được thành lập từ năm 1964 cho đến nay.