Đại hội Thuỷ Quân Lục Chiến VNCH toàn quốc tại Oklahoma

Ngày 2/7/2017 vừa qua, Hội Thuỷ Quân Lục Chiến VNCH đã tổ chức đại hội tổ chức và địa điểm năm nay được chọn là thành phố Oklahoma. Trên 400 chiến hữu và đồng hương đã về tham dự nhân dịp kỷ niệm 63 năm ngày thành lập binh chủng Thuỷ Quân Lục Chiến VNCH, kỷ niệm 45 năm tái chiếm cổ thành Quảng Trị và 30 năm ngày thành lập Hội Thuỷ Quân Lục Chiến VNCH tại Oklahoma.