Đại hội thường niên tại Pennsylvania

Tháng 10 hàng năm, Cộng đồng người Việt quốc gia tiểu bang Pennsylvania lại tổ chức “Đại hội thường niên” để tổng kết một năm hoạt động và hoạch định chương trình hoạt động cho năm tới. Năm nay, Đại hội được tổ chức tại thành phố Pittsburg vào ngày 16 và 17/10/15. Mời quý vị cùng theo dõi một vài hình ảnh trong phóng sự sau đây.