Đại hội thường niên Gia Đình Mũ Đỏ kỳ thứ 37 tại Florida

Ngày thứ bảy 14 và chúa nhật 15 tháng 7 năm 2017, gia đình Mũ Đỏ Việt Nam Hải Ngoại đã tổ chức Đại Hội thường niên kỳ thứ 37 tại Tampa Bay Florida. Khoảng trên 450 chiến binh nh̉ảy dủ cùng gia đình các tiểu bang Hoa Kỳ và trên thế giới về tham dự với tinh thần đoàn kết xây dựng thật keo sơn.