Đại Hội Thánh Mẫu Missouri 2018 sôi sục lòng yêu nước

Hàng năm có hàng trăm ngàn người đã đổ về Đại Hội Thánh Mẫu ở tiểu bang Missouri để dâng lên Đức Mẹ những lời cảm tạ. Đặc biệt năm nay ở ngày thứ 2 của Đại Hội đã diễn ra một chương trình văn nghệ hướng về quê hương rất đặc sắc do các anh chị em nghệ sĩ của Đài Truyền Hình SBTN và Trung Tâm Asia thực hiện.