Đại hội Thánh Mẫu lần thứ 40

Ngày Thánh Mẫu Lần Thứ 40 với chủ đề “Làm Bất Cứ Điều Gì Ngài Bảo”, hướng về Fatima nhân dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima từ ngày 3-6/8/2017-2017 tại Chi Dòng Đồng Công Carthage Missouri Hoa Kỳ. Có khoảng trên 100.000 người từ khắp nơi về tham dự.