Đại hội Song Nguyền kỳ V tại Nam California

Đại Hội Song Nguyền Thế Giới Kỳ 5 đã được tổ chức tại nhà thờ kiếng ở quận Cam – Nam California trong 3 ngày 23, 24 và 25 tháng 6 năm 2017. Đặc biệt năm nay, các song nguyền từ khắp mọi nơi trên thế giới đã tụ họp về miền Nam California. Và đây cũng là dịp kỷ niệm 30 năm chương trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình.