Đại hội Nhân Quyền Quốc Tế Rightscon Toronto 2018

Lần đầu tiên, một hội nghị quốc tế về quyền con người được tổ chức tại Toronto Canada. Hơn 2000 người đến tham dự từ 115 quốc gia với hơn 750 tổ chức, đại diện chính phủ, các hiệp hội và hơn 450 cuộc thuyết trình, thảo luận được thực hiện từ 16-18 tháng 5 năm 2018 tại Beanfield Centre số 100 Princess Blvd.