Đại Hội Mẹ La Vang Kỳ 14 – Las Vegas 2021

Đại Hội Mẹ La Vang 2021 tại Las Vegas được tổ chức tại đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas trong 3 ngày 15,16 và 17 tháng 10 với sự tham dự của Đức Cha George Leo Thomas – Giám Mục Giáo Phận Las Vegas, cùng quí cha, quí tu sĩ nam nữ cùng khoảng 4.000 giáo dân và khách hành hương từ các nơi về.