Đại hội liên minh dân chủ Việt Nam kỳ thứ 8 tại Nam California

Vào cuối tuần vừa qua, tại hội trường cộng đồng thành phố Westminster nam California đã có buổi lễ tưởng niệm cố Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy và Đại Hội liên Minh Dân Chủ Việt Nam Kỳ Thứ 8.