Đại hội kỷ niệm thành lập cộng đồng Philadelphia và cộng đồng Pennsylvania

Nhằm kỷ niệm 5 năm thành lập Cộng Đồng NGười Việt Quốc Gia Pennsylvania và 15 năm thành lập Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia thành phố Philadelphia, đại hội cộng đồng đã được tổ chức vào lúc 11 giờ trưa ngày 17/7/16 tại Philadelphia. Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây.