Đại Hội Khoáng Đại 2021 Của Cộng Đồng Người Việt Ở Florida

Đại Hội Khoáng Đại 2021 của cộng đồng người việt quốc gia Liên Bang hoa kỳ tổ chức tại Orlando, Florida trong 3 ngày 8,9,10 tháng 10. Phóng viên Vũ Nhân tường trình từ Florida: