Đại hội hành hương lần thứ 42 ở Portland, Oregon

Đại hội hành hương lần thứ 42 do giáo xứ Đức Mẹ La Vang tại thành phố Portland, tiểu bang Oregon, tổ chức trong 3 ngày từ thứ sáu 29/6 và chấm dứt ngày Chủ Nhật 1/7/2018.