Đại hội Hành Hương lần thứ 41 tại Portland – Oregon

Mỗi năm vào dịp Lễ Độc Lập của Hoa Kỳ thì Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang Portland, Oregon đều tổ chức Đai Hội Hành Hương và năm nay được diễn ra trong 3 ngày từ 30/6 đến 2/7 với chủ đề: “Họ Đã Hết Rượu Rồi”. Lúc 9giờ sáng Chúa Nhật ngày 02 tháng 07 năm 2017 đã diễn ra Thánh Lễ Đại Trào tại Núi Đức Mẹ Sầu Bi, thành phố Portland.