Đại hội Hải Quân VNCH 2017 tại San Jose

Thứ Bảy 3-6-2017 tại Convention Center TP San Jose, buổi đại hội Hải Quân VNCH toàn cầu đã được tổ chức. Mời quý vị theo dõi một vài hình ảnh sau đây.