Đaị hội giới trẻ thế giới Việt Nam – Con đường nhân bản tại Úc Châu

Đại hội “Việt Nam: Con Đường Nhân Bản” đã long trọng khai mạc tại Sydney và tiếp theo đại hội sẽ diễn ra tại Blue Mountains những ngày sau đó. Đây là một đại hội đầu tiên kéo dài suốt 3 ngày từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 9 do Phong Trào Giới Trẻ Thế Giới Vì Nhân Quyền tổ chức nhằm tạo cơ hội cho giới trẻ khắp nơi có dịp gặp gỡ nhau để sinh hoạt, trao đổi những kiến thức về Nhân Quyền cũng như cùng nghe các diễn giả đến từ nhiều quốc gia trình bày các đề tài về tình hình tại Việt Nam .