Đại hội Cám Ơn Anh Florida 2017

Ngày 22/7 vừa qua, người Việt toàn tiểu bang Florida đã tổ chức buổi nhạc gây quỹ mang chủ đề Cám Ơn Anh nhằm hỗ trợ cho đại nhạc hội Cám Ơn Anh tại California giúp đỡ các thương phế binh VNCH.