Đại hội âm nhạc truyền thống Việt Nam lần thứ 4 tại Paris

Trong nỗ lực bảo toàn và phát triển nền văn hoá âm nhạc dân tộc tại hải ngoại, Giáo sư Kim Uyên tại Canada đã khởi xướng ý tưởng tổ chức Đại Hội Âm Nhạc Truyền Thống Việt Nam để tập hợp các giáo sư âm nhạc và học viên khắp nơi trên thế giới. Đại hội lần thứ 4 được tổ chức tại Pháp quốc từ ngày 20 đến 22 tháng 7 vừa qua. Xin quý vị theo dõi phóng sự được tường trình từ Paris.