Home Tin Tức Hoa Kỳ Đại học thứ hai của Mỹ cắt quan hệ với viện Khổng Tử Trung Quốc

Đại học thứ hai của Mỹ cắt quan hệ với viện Khổng Tử Trung Quốc

Đại học thứ hai của Mỹ cắt quan hệ với viện Khổng Tử Trung Quốc

Hôm 1 tháng 10 vừa qua, Đại học Pennsylvania State thông báo sẽ chấm dứt mối quan hệ 5 năm với Viện Khổng Tử vào cuối năm nay, và nêu ra những bất đồng quan điểm với cơ quan chính phủ của Trung Quốc hiện kiểm soát và tài trợ các viện này.

Ngày 25 tháng Chín, Đại học Chicago cũng cắt quan hệ với Viện Khổng Tử. Như vậy trong vòng một tuần lễ, một đại học lớn thứ hai của Hoa Kỳ tuyên bố sẽ cắt quan hệ với Viện Khổng Tử, được Chính phủ Trung Quốc tài trợ, một cơ sở mà các nhà phê bình gọi là cánh tay tuyên truyền đội lốt văn hóa và giáo dục ngôn ngữ.

Cả hai đại học nói trên đều không đưa ra chi tiết của các cuộc đàm phán, hay nội hàm của những vấn đề tranh chấp. Tuy nhiên, các giáo sư tại Đại học Chicago cũng như Đại học Pennsylvania State đều than phiền rằng các viện Khổng Tử này quá gắn bó với Chính phủ Trung Quốc vốn coi chúng là các công cụ tuyên truyền thuộc “quyền lực mềm”, có bổn phận rao giảng ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc cho càng nhiều sinh viên trên thế giới càng tốt.

Hoa Kỳ có gần 500 viện Khổng Tử, cung cấp ngân quỹ và đưa ra các chương trình giảng dạy văn hóa và ngôn ngữ Trung Hoa cho các đại học, các hệ thống trường công tại Hoa Kỳ. Ngoài ra, còn có thêm hàng trăm viện Khổng Tử khác trên toàn thế giới.

Các giáo sư và các nhà phê bình nói rằng họ lo sợ về chế độ kiểm duyệt liên quan đến các đề tài nhạy cảm, như chế độ cai trị của Trung Quốc tại Tây Tạng, và cuộc thảm sát sinh viên tại Quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh, năm 1989.

Tại Canada tuần này, một số ủy viên trong Sở Giáo dục Thành phố Toronto cho biết rằng họ sẽ đưa ra đề nghị hủy bỏ việc triển khai một viện Khổng Tử đã được lên kế hoạch tại đây. (T. Lan)

(0)