10/04/2015 | 0

Đại học New Mexico gọi ZI và ZIR cho người không có giới tính

Đại học New Mexico gọi ZI và ZIR cho người không có giới tính

Albuquerque, New Mexico. (CBS) – Tờ báo của Đại học New Mexico bắt đầu gọi những người không xác định là nam hoặc nữ bằng đại từ ZI hoặc ZIR.

Chỉ trong vòng một ngày, thông tin trên lan nhanh và các sinh viên chỉ bàn tán về hai chữ này. Hôm thứ Năm, trong một bài xã luận, nhật báo Daily Lobo của Đại học New Mexico giải thích từ nay họ dùng ZI hoặc ZIR khi viết về người không xác định giới tính. Jyllian Roach là Tổng Biên Tập của Daily Lobo cho biết đại từ không giới tính duy nhất mà họ chọn là từ IT, nhưng từ IT lại mang nhiều ý nghĩa tiêu cực. Khi nói từ IT, không ai nghĩ đó là một con người. Nhưng nhật báo cũng không thể gọi họ HE hoặc SHE, vì bản thân họ không tự nhận là HE hoặc là SHE. Nhiều người yêu cầu nhật báo gọi họ là THEY hoặc THEM, nhưng đó là đại từ số nhiều, và khi nói về một người, nhật báo không thể sử dụng đại từ số nhiều.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, nghiên cứu và trò chuyện với cộng đồng chuyển giới LGBT, ban biên tập quyết định chọn ZI và ZIR. Từ ZI để thay HE hoặc SHE. Còn từ ZIR để thay HIS hoặc HER. Jyllian nói họ phải có sự lựa chọn này để miêu tả giới tính của tất cả mọi người theo cách thích hợp nhất. Tuy nhiêu người đồng giới lại bác bỏ sáng tạo này. Samantha Peters là một người đồng tính, cô nói muốn gọi cô là HE hoặc SHE đều được, miễn đừng gọi cô là ZI. (Mai Đức)