21/12/2015 | 2

Đại học Công Giáo đầu tiên được mở cửa từ sau 1975

Đại học Công Giáo đầu tiên được mở cửa từ sau 1975

Giám mục Đinh Đức Đạo, chủ tịch Ủy ban đặc trách Giáo dục của Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã xác nhận việc mở cửa trường đại học. Do đó năm 2016 sẽ được ghi nhớ là năm mà sự hiện diện và tự do của Giáo hội Công giáo trong lĩnh vực giáo dục không còn là chuyện bị cấm cản.

Sự kiện này đã được mòn mỏi chờ đợi suốt 60 năm, từ khi chế độ cộng sản loại trừ Giáo hội khỏi lĩnh vực giáo dục. Đã lâu lắm rồi, từ thời Giáo hội Việt nam mất đi các trường đại học danh tiếng của các cha dòng Tên, như đại học Đà Lạt, đại học Sài Gòn, và Học viện Giáo hoàng Piô X. Ở miền bắc, Giáo hội Công giáo bị tước tự do trong lĩnh vực giáo dục từ năm 1954. Và năm 1975, lệnh cấm này cũng đã lan đến miền nam, nơi Công giáo đang điều hành hơn 2000 cơ sở giáo dục, từ mẫu giáo cho đến đại học.

Giám mục Đinh Đức Đạo cho biết đã chờ thời khắc này quá lâu rồi, và Đại học thần học Công giáo đầu tiên này được thành hiện thực sau những nỗ lực lâu dài và sự kiên trì vun đắp mối quan hệ với chính phủ và Tòa Thánh. Giám mục cho biết thêm đã sẵn sàng cho giai đoạn thực tế. Cơ sở hạ tầng và quy chế đã được chính phủ và Tòa Thánh phê chuẩn. Lễ khánh thành chính thức sẽ diễn ra vào tháng 1, và các khóa học sẽ bắt đầu từ tháng 4. Đội ngũ giảng dạy sẽ gồm các giám mục và thần học gia, cả người Việt Nam lẫn nước ngoài. Các khóa học sẽ được dạy bằng tiếng Việt, nhưng cũng có thể bằng tiếng Anh để mang tính quốc tế hơn.

Thanh Lan / SBTN