15/01/2018 | 0

Đại Học Austin từ chối nhận tài trợ từ tổ chức có liên hệ với đảng cộng sản Trung Hoa

Đại Học Austin từ chối nhận tài trợ từ tổ chức có liên hệ với đảng cộng sản Trung Hoa

Ảnh: Reuters

Austin, Texas – Trường đại học Texas tại thành phố Austin, UT Austin, đã từ chối khoản tài trợ từ một tổ chức được quản lý bởi cựu đặc khu trưởng Hong Kong, do lo ngại rằng tổ chức này có thể có liên hệ với một chi nhánh của đảng cộng sản Trung Hoa, có mục tiêu nhằm giúp Trung Cộng gia tăng ảnh hưởng ở nước ngoài.

Thư từ qua lại giữa chủ tịch trường đại học, ông Gregory Fenves, và Thượng Nghị Sĩ Ted Cruz của Texas, được công bố bởi tờ Washington Post vào hôm thứ Hai, 15 tháng 1, cho thấy trường UT Austin mới đây đã quyết định không nhận tài trợ từ Tổ chức trao đổi Mỹ -Trung CUSEF, điều hành bởi cựu đặc khu trưởng Hong Kong Đổng Kiến Hoa. Trường UT Austin trước đó đã định dùng nguồn tiền từ CUSEF cho chương trình giảng dạy về chính sách của Trung Cộng, chương trình trao đổi sinh viên, và một số sáng kiến khác.

Trong thư gởi ông Fenves ngày 2 tháng 1, Thượng Nghị Sĩ Cruz gọi tổ chức CUSEF của Hong Kong là một tổ chức từ thiện giả mạo, có liên hệ với đảng cộng sản Trung Hoa. Ông Cruz cho biết thêm rằng, ông Đổng Kiến Hoa hiện đang là phó chủ tịch một hội đồng cố vấn chính trị hàng đầu Trung Cộng, và hội đồng này hợp tác chặt chẽ với Mặt trận thống nhất, một cơ quan có trách nhiệm giúp Trung Cộng mở rộng ảnh hưởng tại nước ngoài.

Trong thư trả lời ông Cruz, ông Fenves cho biết, ông đã quyết định không nhận tài trợ từ CUSEF. Vì ông cần bảo đảm rằng, mọi nguồn tài trợ từ bên ngoài sẽ không tạo ra các xung đột lợi ích, hay làm giới hạn tự do học thuật.  (Ngô Bảo)