Đại gia đình Mũ Đỏ họp mặt lần thứ 37 tại Tampa Bay

Ngày 15/7 vừa qua tại thành phố Tampa bay, đại gia đình Mũ Đỏ đã tổ chức buổi họp mặt lần thứ 37.