Home Phóng Sự Phóng Sự Cộng Đồng Đại gia đình Mũ Đỏ họp mặt lần thứ 37 tại Tampa Bay

Đại gia đình Mũ Đỏ họp mặt lần thứ 37 tại Tampa Bay

Ngày 15/7 vừa qua tại thành phố Tampa bay, đại gia đình Mũ Đỏ đã tổ chức buổi họp mặt lần thứ 37.