05/07/2021 | 23

Đại dịch hoành hành nhưng ông Nguyễn Phú Trọng nói người dân đang hân hoan, phấn khởi vì đại hội thành công rực rỡ

Đại dịch hoành hành nhưng ông Nguyễn Phú Trọng nói người dân đang hân hoan, phấn khởi vì đại hội thành công rực rỡ

Nguyễn Phú Trọng- Nguồn hình TTXVN

Tin Vietnam.- Báo Tuổi trẻ loan tin, vào ngày 5 tháng 7 năm 2021, nhà cầm quyền đã khai mại hội nghị lần thứ 3 của Ban chấp hành Trung ương đảng Cộng sản khoá 13. Mặc dù dịch Covid-19 đang ngày càng căng thẳng ở nhiều tỉnh, thành, nhiều người dân thất nghiệp, đói khổ nhưng tại đại hội ông Trọng vẫn tuyên bố, cả nước đang hân hoan, phấn khởi trước những thành công rực rỡ của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng Cộng sản, và kết quả của cuộc bầu cử giả hiệu đại biểu Quốc hội khoá 15.

Ông Trọng không hề nhắc đến việc gần 20,000 người dân đang nhiễm dịch và gần 100 người chết vì dịch, mà chỉ chúc mừng và thăm hỏi những đồng chí của mình tham dự đại hội. Nội dung của đại hội được ông Trọng thông báo là kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội trong 5 năm tới theo nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tăng trưởng kinh tế, phát triển xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội nhưng phải bảo đảm tính ưu việt của chế độ xã hội ở Việt Nam.

Đặc biệt, trong đại hội lần này là phải giới thiệu các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng, và Chủ tịch Quốc hội Cộng sản để tổ chức lại vở kịch bầu cử trong thời gian sắp tới để phù hợp với hiến pháp và pháp luật Cộng sản. Mặc dù 3 chức danh này mới được dựng lên vào cuối tháng 3, đầu tháng 4 năm 2021.

An Nhiên