27/09/2021 | 22

Đại dịch COVID-19 làm giảm tuổi thọ trung bình kể từ Đệ Nhị Thế Chiến

Đại dịch COVID-19 làm giảm tuổi thọ trung bình kể từ Đệ Nhị Thế Chiến

Tin từ Luân Đôn, Anh Quốc – Theo một nghiên cứu được Đại học Oxford công bố vào hôm thứ Hai (27/9), đại dịch COVID-19 làm giảm tuổi thọ trung bình vào năm 2020 ở mức lớn nhất kể từ đệ nhị thế chiến, với tuổi thọ trung bình của đàn ông Hoa Kỳ giảm hơn hai năm.

Tuổi thọ trung bình giảm hơn 6 tháng so với năm 2019 ở 22 trong số 29 quốc gia được phân tích trong nghiên cứu, bao gồm Châu Âu, Hoa Kỳ và Chile. Nhìn chung, 27 trong số 29 quốc gia bị giảm tuổi thọ trung bình. Trường đại học cho biết hầu hết việc giảm tuổi thọ trung bình ở các quốc gia khác nhau có thể liên quan đến những ca tử vong chính thức do COVID-19.

Theo thống kê của Reuters, cho đến nay có gần 5 triệu trường hợp tử vong do coronavirus mới. Tuổi thọ trung bình của nam giới giảm nhiều hơn nữ giới ở hầu hết các quốc gia, với mức giảm nhiều nhất là ở nam giới Hoa Kỳ, những người chứng kiến tuổi thọ trung bình giảm 2.2 năm so với năm 2019.

Nhìn chung, nam giới bị giảm hơn một năm tuổi thọ ở 15 quốc gia, so với phụ nữ ở 11 quốc gia. Điều đó xóa sổ tiến bộ về tỷ lệ tử vong mà con người đạt được trong 5.6 năm trước đó.

Tại Hoa Kỳ, tỷ lệ tử vong gia tăng chủ yếu ở những người trong độ tuổi lao động và những người dưới 60 tuổi, trong khi ở châu Âu, các ca tử vong ở những người trên 60 tuổi góp phần đáng kể hơn vào mức gia tăng tỷ lệ tử vong.