02/07/2022 | 177

Đại bồi thẩm đoàn liên bang gửi trát hầu tòa cho công ty truyền thông của ông Donald Trump

Đại bồi thẩm đoàn liên bang gửi trát hầu tòa cho công ty truyền thông của ông Donald Trump

Đại bồi thẩm đoàn liên bang đã gửi trát đòi hầu tòa cho công ty truyền thông của ông Donald Trump đã liên quan đến một cuộc điều tra tội phạm.

Theo CNBC, Digital World Acquisition Corp (DWAC) cho biết trong một đơn đệ trình hôm thứ Sáu (ngày 1 tháng 7) rằng Tập đoàn Kỹ thuật và Truyền thông Trump (TMTG) đã nhận được trát đòi hầu tòa từ đại bồi thẩm đoàn ở Manhattan một ngày trước đó. Công ty của ông Trump cũng đã nhận được trát đòi hầu tòa từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) về một cuộc điều tra dân sự vào thứ Hai (ngày 27 tháng 6).

DWAC cho biết thêm rằng một số nhân viên TMTG hiện tại và cựu nhân viên gần đây cũng đã nhận được trát hầu tòa của bồi thẩm đoàn. Đến tối thứ Sáu, TMTG cho biết họ sẽ tuân thủ trát đòi hầu tòa và không trát đòi hầu tòa nào được gửi cho ông Trump hoặc Giám đốc điều hành Devin Nunes.

Thông tin này được công bố vài ngày sau khi DWAC cho biết các cuộc điều tra của chính phủ có thể trì hoãn hoặc thậm chí ngăn cản việc sát nhập của họ với TMTG, bao gồm Truth Social, mạng xã hội mà cựu tổng thống nói rằng sẽ thay thế Twitter.

Bộ Tư pháp và SEC đang điều tra thương vụ giữa DWAC và Trump Media. Bằng cách hợp nhất với DWAC, một công ty mua lại với mục đích đặc biệt, TMTG sẽ có quyền truy cập vào hàng tỷ mỹ kim tiềm năng trên thị trường chứng khoán đại chúng. Ông Trump thành lập Truth Social vài tháng sau khi Twitter cấm ông vĩnh viễn sau cuộc bạo loạn ngày 6 tháng Giêng năm 2021.