16/11/2020 | 9

Đại biểu quốc hội CSVN không đồng ý để Bộ công an cấp giấy phép lái xe

Đại biểu quốc hội CSVN không đồng ý để Bộ công an cấp giấy phép lái xe

Trung tâm đào tạo lái xe Sao Bắc Việt (Google site)

Đại biểu quốc hội cộng sản Đỗ Văn Sinh không đồng ý với lập luận này. Ông nói trong thực tế, hầu hết các văn bằng, giấy tờ hành chính đều có giả, thậm chí có cả tiền giả. Do đó, nếu như cứ xuất hiện văn bằng giả, giấy tờ giả, tiền giả đang được quản trị bởi cơ quan này thì lại chuyển sang cơ quan quản trị khác rất không hợp lý, gây rối xã hội.

Ông cũng nói tai nạn giao thông có nguyên nhân chính là ý thức của người lái xe. Công an được coi là thanh bảo kiếm bảo vệ sự độc quyền chính trị của đảng cộng sản Việt Nam. Bộ công an đang tìm cách nắm tất cả các ngành nghề có thể mang lại nhiều lợi lộc.

Đào tạo lái xe là một công việc mang lại nhiều nguồn thu từ người học và bộ công an muốn được kiểm soát. Phát biểu của ông Sinh nhận được sự tán đồng của nhiều đồng nghiệp khác.

Quốc Tuấn