26/05/2020 | 0

Đại biểu quốc hội CSVN đề nghị có thêm bộ thanh niên

Đại biểu quốc hội CSVN đề nghị có thêm bộ thanh niên

Phạm Trọng Nhân (Ảnh: Thanh Niên)

Tin Vietnam.- Báo Thanh niên ngày 26 tháng 5 năm 2020 loan tin, tại kỳ họp Quốc hội Cộng sản đang diễn ra, nhiều đại biểu Quốc hội Cộng sản đã đề nghị phải thành lập thêm một cơ quan mới đó là bộ Thanh niên để làm công việc cai quản nhà nước về thanh niên.

Ông Phạm Trọng Nhân, đại biểu tỉnh Bình Dương giải thích, hiện tại có 3 cơ quan cai quản thanh niên là bộ Nội vụ, Trung ương đoàn, và Uỷ ban quốc gia về thanh niên.

Đoàn thành niên CSVN (Tuổi Trẻ thủ đô)

Theo ông Nhân, việc cả 3 cơ quan cai quản thanh niên là trái với nghị quyết số 18 về thu gọn đầu mối cai quản. Nên ông Nhân đồng ý với đề nghị thành lập bộ Thanh niên nhằm tăng hiệu quả cai quản và nâng cao chất lượng về phong trào đoàn thanh niên Cộng sản. Việc chuyển đoàn thanh niên thành bộ Thanh niên là để nhằm tăng thêm quyền lực chính trị cho lực lượng này.

Được biết, trên thực tế, các thành phần tham gia vào đoàn thanh niên thường là những thanh niên ít học, bị nhồi sọ và được lãnh đạo bởi những Bí thư đoàn là con, cháu của các viên chức Cộng sản cũng ít học, được người thân dùng con đường này để hợp thức hoá việc tiến thân sang các vị trí then chốt trong bộ máy cầm quyền, và chúng được gọi là “hạt giống đỏ”.

An Nhiên