Đặc san diễn đàn phụ nữ kỷ niệm 10 năm thành lập

Ngày 13/5/2017, nhân dịp Ngày Của Mẹ, Hội Phụ Nữ New South Wales – Úc Châu đã tổ chức bữa tiệc kỷ niệm 10 năm Đặc San Diễn Đàn Phụ Nữ thành lập.