Home Phóng Sự Phóng Sự Cộng Đồng Đặc san diễn đàn phụ nữ kỷ niệm 10 năm thành lập

Đặc san diễn đàn phụ nữ kỷ niệm 10 năm thành lập

Ngày 13/5/2017, nhân dịp Ngày Của Mẹ, Hội Phụ Nữ New South Wales – Úc Châu đã tổ chức bữa tiệc kỷ niệm 10 năm Đặc San Diễn Đàn Phụ Nữ thành lập.