Đặc quyền da trắng & Sự đấu tranh của dân da màu ra sao?

Các cuộc biểu tình nổi lên trên toàn quốc gần đây cho chúng ta thấy rằng một đất nước cường quốc và vĩ đại như Hoa Kỳ vẫn luôn có nhiều điểm trong xã hội cần phải được thúc đẩy để phát triển mang đến cho con người sự bình đẳng và công bằng trong xã hội.

Nhìn vào lịch sử của Hoa Kỳ chúng ta thấy rằng đây là một quốc gia có chiều dài lịch sử khá trẻ nhưng lại là một quốc gia đứng đầu trên thế giới về mọi mặt, một hợp chủng quốc lớn nhất toàn cầu dĩ nhiên sẽ có những va chạm gây ra xung đột giữa các sắc tộc khác nhau do một phần lịch sử đen tối hình thành sinh ra kỳ thị chủng tộc từ một hệ thống đặc quyền mà phần lớn các chính sách và luật pháp hiện hành được quyết định do một nhóm người cá biệt thông qua các hệ thống tư pháp, kinh tế và chính trị.

Có mặt bên đầu dây bên kia là nguyên thứ trưởng bộ kinh tế tại tiểu bang Massachusetts, ông Nam Phạm, sẽ trao đổi với chúng tôi về các diễn biến xảy ra trong hơn một tháng nay sau khi cái chết của ông George Floyd do bạo lực cảnh sát gây ra.