16/10/2014 | 0

Đặc khu trưởng Hong Kong xác định sẽ trả lời người biểu tình

Đặc khu trưởng Hong Kong xác định sẽ trả lời người biểu tình

Hong Kong – Trung Cộng. (Reuters) – Đặc khu trưởng Hong Kong tuyên bố sẽ trả lời đòi hỏi phổ thông đầu phiếu của người biểu tình chiếu theo Luật Căn bản và quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Cộng.

Ông Lương Chấn Anh đã đưa ra lời tuyên bố trong lúc trả lời phỏng vấn sau buổi lễ chào đón lực sĩ tham dự Á Vận hội trở về. Lương Chấn Anh nói rằng phong trào Chiếm cứ Trung tâm đã biểu tình trên 2 tuần lễ làm lu mờ hình ảnh quốc tế của Hong Kong, ảnh hưởng hoạt động kinh tế, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp nhỏ và tầm trung, giao thông của thành phố. Mọi sự liên quan tới phát triển hiến pháp sẽ được ứng phó bằng pháp luật căn bản và quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Họ Lương nói thêm rằng mọi người trong thành phố có thể bắt đầu thảo luận với chính quyền về sự cải cách chính trị.

Hong Kong được Anh quốc trao trả cho Trung Cộng năm 1997. Bản tuyên bố chung giữa Anh quốc – Trung Cộng và luật căn bản Hong Kong qui định rằng Hong Kong được hưởng quyền tự trị cao ít nhất 50 năm sau khi chuyển giao. Dưới chính sách một quốc gia hai hệ thống, chính quyền Trung Cộng chịu trách nhiệm về quốc phòng và ngoại giao, còn Hong Kong thì được duy trì chế độ chính trị, hệ thống pháp luật, lực lượng cảnh sát, chế độ tiền tệ, chính sách quan thuế, di dân, hệ thống báo chí và hệ thống giáo dục của Anh.

Theo nghị quyết năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Cộng, hành chánh trưởng Hong Kong sẽ được bầu bằng một cuộc phổ thông đầu phiếu, nhưng trong ngày 31 tháng 8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Cộng đã đưa ra quyết định là chỉ những người được chọn lựa trước và chỉ định mới có thể ra tranh cử vào năm 2017. Quyết định phi dân chủ này làm cho người Hong Kong tức giận. (Huệ Võ)