Dạ tiệc gây quỹ của Ủy ban Thụy Sĩ – Việt Nam Cosunam

Tối 12.12.2017, nhằm có thêm phương tiện hỗ trợ những nhà tranh đấu cho tự do và dân chủ ở Việt Nam, Cosunam đã tổ chức một bữa tiệc gây quỹ và đã được sự hưởng ứng của nhiều thân hữu Việt cũng như Thụy Sĩ. Đặc biệt, buổi gây quỹ có sự hiện diện của nhiều nhân vật trong giới chức quyền sở tại.