06/07/2017 | 2

Đa số người Mỹ ủng hộ lệnh cấm công dân 6 quốc gia Hồi Giáo

Đa số người Mỹ ủng hộ lệnh cấm công dân 6 quốc gia Hồi Giáo

Washington DC. (Reuters) – Bắt đầu từ hôm nay, 6 tháng 7, lệnh cấm tạm thời công dân 6 quốc gia Hồi giáo vào Hoa Kỳ có hiệu lực.

Chiều hôm qua 5 tháng 7, Politico-Morning Consult phát hành kết quả thăm dò, cho thấy hơn 60% người Mỹ ủng hộ lệnh cấm của tổng thống Trump. Điều kiện để được vào Hoa Kỳ là công dân 6 quốc gia Hồi giáo phải chứng minh họ có thân nhân, hoặc mối liên hệ xác thực ở nước Mỹ.

Khảo sát được tiến hành online trong 2 ngày, trước khi lệnh cấm bắt đầu có hiệu lực theo phán quyết của Tối Cao Pháp Viện. Trong ngày 26 tháng 6, Tối Cao Pháp Viện bỏ phiếu với kết quả tối đa 9 trên 0, đồng ý với lệnh cấm, nhưng thêm một điều kiện là nếu muốn vào Hoa Kỳ, người nộp đơn xin visa cần phải đưa ra bằng chứng về “mối liên hệ xác thực” với một thân nhân, hoặc một tổ chức ở Hoa Kỳ.

Trong thời gian tranh cử, lệnh cấm người Hồi giáo là một trong những chương trình nghị sự của ông Trump, thu hút sự ủng hộ nhiều nhất của cử tri Cộng Hòa. Ứng cử viên Trump lúc bấy giờ cho rằng nước Mỹ cần phải ngăn chặn các cuộc tấn công của tổ chức Hồi Giáo cực đoan. Tuy nhiên, người chỉ trích cho rằng đó là chính sách phân biệt không cần thiết, có thể gây ra thành kiến chống lại người Hồi giáo.

Kết quả khảo sát của Politico-Morning Consult cho thấy nếu tính theo đảng phái, 83% cử tri Cộng Hòa ủng hộ lệnh cấm, và 41% cử tri Dân Chủ cũng ủng hộ lệnh cấm. (Mai Đức)