30/09/2022 | 83

ĐA SỐ NGƯỜI MỸ GỐC Á Ở TEXAS MONG MUỐN BỎ PHIẾU GIỮA NHIỆM KỲ

ĐA SỐ NGƯỜI MỸ GỐC Á Ở TEXAS MONG MUỐN BỎ PHIẾU GIỮA NHIỆM KỲ

Các đảng phái và ứng cử viên nên tiếp tục làm việc để tìm hiểu về các cử tri người Mỹ gốc Á và người dân các đảo Thái Bình Dương của họ ở Texas, những người đang phát triển nhanh chóng về số lượng và háo hức đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới. NBC News viện dẫn cuộc thăm dò của nhóm phi lợi nhuận về quyền công dân Asian Texans for Justice cho biết 64 phần trăm cử tri người Mỹ gốc Á và Đảo Thái Bình Dương của tiểu bang “có động lực lớn” để đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa khóa. Các nhà nghiên cứu cho biết điều quan trọng là các đảng phái và ứng cử viên phải thực hiện các bước tiếp xúc để hiểu rõ hơn về các cử tri. Báo cáo tiết lộ rằng người Mỹ gốc Á và Đảo Thái Bình Dương là nhóm cử tri tăng nhanh nhất về số lượng so với tất cả các nhóm chủng tộc khác trong tiểu bang. Các nhà nghiên cứu đã khảo sát 2,700 cử tri ở Texas, bao gồm 660 người Mỹ gốc Á, vào tháng Bảy. Những người tham gia được khảo sát trực tuyến bằng tiếng Anh. Kết quả cho thấy 42% người Mỹ gốc Á và người dân các đảo Thái Bình Dương ủng hộ đảng Dân chủ và 29% theo đảng Cộng hòa. Khoảng một phần ba xác định họ theo phe độc lập. Nghiên cứu cũng cho thấy có sự phân chia lớn về giới tính, với 49% phụ nữ người Mỹ gốc Á và cư dân các đảo Thái Bình Dương ủng hộ ứng cử viên theo đảng Dân chủ, gần gấp đôi tỷ lệ nam giới. Nam giới người Mỹ gốc Á và Đảo Thái Bình Dương nhiều khả năng ủng hộ đảng Cộng hòa (38%), hoặc không ủng hộ đảng nào hết (35%.)