Đà Lạt vào mùa mưa nhưng vẫn nóng

Đã bước vào tháng 5, Đà Lạt bắt đầu có những cơn mưa đầu mùa, song người ta vẫn tiếp tục thấy nóng. Người Đà Lạt nói rằng với đồi thông ngày càng thưa thớt như vầy thì cái lạnh xứ đồi cao, lũng thấp, thông ngàn giờ đây đã thưa vắng dần. Sau bốn mươi mốt năm, Đà Lạt thật sự thảm buồn, chứ không phải là nỗi buồn thăng hoa nghệ thuật thuở nhạc sĩ Lam Phương đã từng dệt thành giai điệu cho tuyệt phẩm “Thành Phố Buồn”.