Dạ Hội Hoá Trang Halloween Của Đài Truyền Hình SBTN

Vào tối thứ Sáu 29/10/2021, Đài Truyền Hình SBTN đã tổ chức đêm “Dạ Hội Hoá Trang” được trực tiếp truyền hình trên hệ thống SBTN, SBTN GO và Nam Radio với sự tham dự đông đảo của nhân viên, thân nhân của đài cùng thân hữu.