11/05/2017 | 0

Trung Cộng toan tính khống chế thế giới qua dự án Một Vành Đai Một Con Đường

Trung Cộng toan tính khống chế thế giới qua dự án Một Vành Đai Một Con Đường

Bắc Kinh, Trung Cộng. (Reuters) – Vào ngày 14 tháng 5, các lãnh đạo của hơn 20 quốc gia, từ gần như mọi châu lục, sẽ tề tựu về Bắc Kinh để dự hội nghị đầu tiên về Sáng kiến Vành Đai và Con Đường (BRI).

Được công bố lần đầu tiên một cách khá khiêm tốn vào năm 2013, dự án BRI dần dần đã trở thành nền móng quan trọng cho chiến lược mới của Bắc Kinh. Khi nhắc đến BRI, người ta vẫn thường nói về các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của Trung Cộng ở nước ngoài. Tuy nhiên, mục tiêu chiến lược thật sự của sáng kiến này đến nay vẫn còn khá mơ hồ. Cho đến nay, thế giới vẫn chưa rõ, Bắc Kinh sẽ dựa trên các tiêu chuẩn nào để đánh giá mức độ thành công của dự án BRI.

Một văn bản của chính phủ Trung Cộng từng tuyên bố rằng, BRI là một dự án thương mại, sẽ làm lợi cho mọi người trên toàn thế giới. Tuy nhiên, đối với những quốc gia có quan hệ cạnh tranh với Trung Cộng, như Hoa Kỳ, Nhật Bản, và Ấn Độ, dự án BRI có thể không cao thượng như vậy. Trong mắt những nước này, BRI là công cụ để Trung Cộng đưa sản phẩm công nghiệp dư thừa của họ ra nước ngoài, và mở rộng tầm ảnh hưởng chính trị tại châu Á và trên toàn thế giới.

Bắc Kinh hiện đang cung cấp các khoản vay hàng tỷ Mỹ kim cho các quốc gia gặp khó khăn về tài chính, những nước mà hầu như không bao giờ có khả năng trả nợ. Điều này có thể dẫn đến hậu quả rằng quyền tự chủ của các nước này sẽ bị Trung Cộng khống chế trong tương lai. (Ngô Bảo)