Đại Đức Ling Rinpoche 7th gieo duyên đến Phật tử ở Houston

Đại Đức Ling Rinpoche 7th gieo duyên đến Phật tử ở Houston

Ngày 28/7/2019 vừa qua tại nhà hàng Kim Sơn ở Houston, chùa Tây Tạng tức Viện Phật Học Drepung Loseling tại Houston đã tổ chức buổi gặp gỡ giữa Kyabje Yongzin Ling Rinpoche đời thứ 7 với Phật tử. Ngài đã được rất đông Phật tử trong cộng đồng Việt, CD người Tây Tạng, India và một số quan chức của Tp Houston tiếp đón long trọng. Nhân dịp này, ngài đã chúc phúc cho Phật tử.