Đặt vòng hoa tưởng niệm Tháng Tư Đen

Uỷ Ban Giao Tiếp Cộng Đồng thuộc đảng Dân Chủ Orange County vào trưa thứ Sáu 23/4/2021 đã tổ chức lễ đặt vòng hoa tưởng niệm Tháng Tư Đen tại Đài tưởng niệm Thuyền nhân và Tượng đài chiến sĩ Việt – Mỹ thuộc thành phố Westminster, Nam California.