Dân Biểu Alan Lowenthal nói về biển Đông, Trung Cộng & Việt Nam

Phóng viên Đài Truyền Hình SBTN đã đến văn phòng của các Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal, Al Green và Lou Correa tại thủ đô Washington DC sau khi Tổng Thống Donald Trump đọc thông điệp Liên Bang trước lưỡng viện Quốc Hội Hoa Kỳ tối thứ ba ngày 5 tháng 2 để tìm hiểu các thành viên Quốc Hội Mỹ nghĩ như thế nào về vấn đề bành trướng của Trung Cộng tại biển Đông, vấn đề nhân quyền, vấn đề kiểm duyện thông tin trên mạng xã hội tại Việt Nam.