06/02/2015 | 0

Cựu tù nhân lương tâm 76 tuổi trở lại phong trào đấu tranh dân chủ

Cựu tù nhân lương tâm 76 tuổi trở lại phong trào đấu tranh dân chủ

3 tù nhân lương tâm: Ông Đỗ Văn Tuyển ngồi giữa

Việt Nam Phục Quốc có 8 thành viên sáng lập , mục đích của tổ chức nhằm xóa bỏ cộng sản trên lãnh thổ Việt Nam. Những thành viên này bị bắt ngày 10 tháng 5 năm 1964 và xét xử vào 30 tháng 4 năm 1965.

Ông Tuyển bị tuyên án 38 năm tù. Các sáng lập viên khác là ông Đặng Trung ở Kim Môn, Hải Dương 12 năm tù giam. Ông Phạm Trung Bắc 10 năm tù. Ông Phạm Văn Tám ở Kim Thành 7 năm tù. Ông Nho Quang Ái 6 năm tù. Ông Mai Văn Việt 3 năm tù. Ông Hoàng văn Thể ở Hữu Lũng, Lạng Sơn và ông Đỗ Hữu Đạo ở Thanh Hà, Hải Dương bị quản thúc tại gia. Hiện nay có một số thành viên đã chết, chỉ vài người còn sống.

Ông Đỗ Văn Tuyển từng bị giam chung với ông Vũ Thư Hiên và Ngục sĩ Nguyễn chí Thiện tại trại Phong Quang.

Ông Đỗ Văn Tuyển ra tù vào năm 1975 và hiện đang sống tại thôn Song Động, xã Tân An, huyện Thành Hà , tỉnh Hải Dương.

Khi phóng viên SBTN đến thăm hỏi, ông rất vui mừng. Ông cho biết tuy già nhưng tinh thần và sức khỏe còn đến đâu, ông sẽ làm hết khả năng để đóng góp vào việc dân chủ hóa đất nước.

Tâm nguyện lớn nhất của ông Tuyển là được quay trở lại để đóng góp cùng với phong trào dân chủ Việt Nam, nhằm giải thể chế độ cộng sản, lập lên một nhà nước dân chủ, tự do cho nhân dân Việt Nam.

Với 15 năm tù ngục, và đã 76 tuổi, nhưng ông Tuyển vẫn không bị cộng sản khuất phục, và tiếp tục muốn tranh đấu cho lý tưởng dân chủ hóa đất nước.

Sự dối trá, dã man của chế độ cộng sản thường không bao giờ có thể khuất phục được lòng người yêu nước mà còn làm cho ý chí những người này trở nên sắt đá hơn.

Ngô Đồng / SBTN