20/02/2014 | 0

Cựu TT Bush mở hội nghị giúp cựu chiến binh hội nhập

Cựu TT Bush mở hội nghị giúp cựu chiến binh hội nhập

Dallas, Texas. (Reuters)
Cựu Tổng Thống Geoge W. Bush cho rằng cần phải nỗ lực giúp các các cựu chiến binh Hoa Kỳ hòa nhập xã hội, tìm việc làm và chữa dứt chấn thương hậu chiến.
Nói chuyện tại một hội nghị tại Viện George W. Bush ở Dallas, Texas, ông Bush nói một số cựu chiến binh miễn cưỡng trong việc cầu viện sự giúp đỡ, còn các công sở thường không nhận ra rằng căn bệnh của họ có thể điều trị được. Ông Bush cho biết viện của ông đang làm việc với Trường Đại Học Syracuse để nghiên cứu các vấn đề ảnh hưởng tới cựu chiến binh, những người phục vụ quân đội từ sau ngày 11 tháng 9, 2001.
Kết quả đầy đủ của cuộc nghiên cứu sẽ được công bố vào mùa Xuân này. Thông tin đó sẽ giúp các sở làm hiểu khả năng của các cựu chiến binh, nhấn mạnh rằng cả cựu chiến binh lẫn sở làm đều gặp khó khăn để cắt nghĩa kinh nghiệm quân sự.
Bà Jill Biden, phu nhân của phó Tổng Thống Joe Biden, cũng nói chuyện tại hội nghị, gồm việc thảo luận với các cựu chỉ huy quân đội, các doanh nhân và lãnh đạo các tổ chức phi lợi nhuận. Bà Jill Biden và Đệ Nhất Phu Nhân Michelle Obama đã thành lập chiến dịch Lực Lượng Chung để hỗ trợ các quân nhân.

Hằng Nguyễn