CỰU TRUNG TƯỚNG LINH QUANG VIÊN QUA ĐỜI, HƯỞNG THỌ 95 TUỔI

CỰU TRUNG TƯỚNG LINH QUANG VIÊN QUA ĐỜI, HƯỞNG THỌ 95 TUỔI

Tin Virginia – Cựu Trung tướng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa là Tướng Linh Quang Viên, đã qua đời ngày 17 Tháng Giêng vừa qua tại tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ, hưởng thọ 95 tuổi, theo cáo phó của Đảng Dân Tộc. Cựu Trung tướng Linh Quang Viên từng được Đệ Nhị Đẳng Bảo Quốc Huân Chương và giữ nhiều chức vụ quan trọng trong quân lực cùng nội các quân đội của Việt Nam Cộng Hòa, từ năm 1965 đến năm 1974 sau nền Đệ Nhất Cộng Hòa thời Tổng Thống Ngô Đình Diệm.

Các chức vụ có thể được kể đến: Tổng trưởng Thông Tin Việt Nam Cộng Hòa, Tham Mưu Trưởng Liên Quân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, Ủy Viên Chính Trị Hội Đồng Quân Lực, Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Tình Báo Trung Ương thuộc Phủ Đặc Ủy Trung Ương Tình Báo, Tổng trưởng An Ninh Quốc Gia, Tổng trưởng Nội Vụ, Tư Lệnh Sư Đoàn 22 Bộ Binh. Năm 1974 ông về hưu và được bổ nhiệm làm đại sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Cộng Hòa Trung Phi và Tchad, và ở lại đây cho đến sau khi Sài Gòn thất thủ năm 1975.

Ông tị nạn chính trị tại Pháp và sống ở Paris đến năm 1978. Sau đó ông tái định cư và sống ở tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ. Tại đây ông tham gia những sinh hoạt chính trị của cộng đồng như Nghị Hội Người Việt, Phong Trào Yểm Trợ Kháng Chiến, Chính Phủ Việt Nam Tự Do và Đảng Dân Tộc. Cựu Trung tướng Linh Quang Viên tốt nghiệp trường Cao đẳng Chỉ Huy và Tham Mưu, Fort Leavenworth tiểu bang Kansas năm 1958. Ông sinh ngày 11 tháng 11 năm 1918, tại Cao Bằng, Bắc Việt. Ông theo học trung học Albert Sarraut, Hà Nội, và tốt nghiệp năm 1939.